Raznica do kože

s motívom jeleňa

Raznica do kože

Na otáčanie do kože pomocou lisu