Krátky film Zvonce spod Rozsutca

Krátky film Zvonce spod Rozsutca - rozhovor s pánom Stanislavom Otrubomz oravskej obce Zázrivá - Biela, vznikol vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu - Objavovanie strateného v čase: Umenie a remeslá etnografického charakteru Liptova a Oravy - na Katolíckej univerzite v Ružomberku.vyrobilo Štúdio Katolíckej univerzity v Ružomberku © 2011

Jarmark Jagielloński

Odkaz na web jarmoku :        www.jarmarkjagiellonski.pl

Zvonkárstvo v obci Zázrivá

Oblasťou, kde dodnes pretrvalo zvonkárstvo v takmer pôvodnej ľudovej forme, je Zázrivá. V súčasnosti sa výrobe zvoncov v Zázrivej venuje rodák z osady Bielej, Stanislav Otruba, ktorý patrí k najvýznamnejším zvonkárom na Slovensku. 

Hra na zvoncoch na jarmokoch