Kované kríže

Cenník

Kríž  závesný

výška približne 20 cm

30€

Kríž s ježišom závesný

výška 27 cm 

35€

Kríž s ježišom s podstavcom

výška 27 cm

38€

Kríž s ježišom závesný

výška  kríža  33 cm

40€

Názov služby Kríž s ježišom s podstavcom

výška kríža  33 cm

45€