Slniečka

Niektoré varianty zvončekov na 12 cípom slniečku


Cenník

Cena slniečka závisí od veľkosti použitých zvončekov

Slniečko 12 cípov

7 ks. zvončekov veľkosti č. 3 

36 €

Slniečko 12 cípov

7 ks. zvončekov veľkosti č. 4 

39,50 €

Slniečko 12 cípov

cena závisí od veľkosti  vybraných zvončekov

...€

Slniečko 8 cípov

5 ks. zvončekov veľkosti č. 3

28€

Slniečko 8 cípov

5 ks. zvončekov veľkosti č. 4

30,50 €

Slniečko 8 cípov

5 ks. zvončekov veľkosti č. 5

33 €

cena zvoncov

používaných pri slniečkach

Zvonec č 3.

šírka zvonca je 3 cm

3 €

Zvonec č 4.

šírka zvonca je 4cm

3,50€

Zvonec č 5.

šírka zvonca je 5 cm

4 €

Zvonec č 6.

šírka zvonca je 6 cm

5 €