Ladené zvonkohry

Hudobný nástroj


Ladenie

Každý zvonec sa ručne dolaďuje, zaklepávaním na spodnej časti zvonca, takzvaná hlásnička, čím sa docieli požadovaný tón. Potom sa zvonce ladia v stupnici, ktoré sa líšia počtom tónov. Základná stupnica má 8 tónov. Je to časovo náročný proces.

Zvonkohra 8 tónov

Cena 200€

Základná zvonkohra obsahuje tóny od najväčšieho zvonca : C D E F G A H C.

Cena  za zvonce s remienkami bez stojana 

Zvonkohra 11 tónov 

Cena 300€ 

Najbežnejšia zvonkohra , ktorá obsahuje  tóny od najväčšieho zvonca : A H C D E F Fis G A H C .

Cena  za zvonce s remienkami bez stojana

Zvonkohra 14 tónov 

Cena 380€  

Veľká zvonkohra s tónami  od najväčšieho zvonca : G A H C D E F Fis G A H C D E .

Cena  za zvonce s remienkami bez stojana 


Zvonkohra 22 tónov

cena 700€

Veľká zvonkohra , ktorá obsahuje tóny od najväčšieho zvonca : 

Horný rad-celé tóny : F G A H C D E F G A H C D

Dolný rad pol-tóny: Fis Gis Ais Cis Dis Fis Gis Ais Cis

Cena za zvonce s remienkami bez stojana