Ladené zvonkohry

Zvonkohra

Výroba a ladenie zvoncov na zvonkohry  je  časovo náročná.  Výroba zvonkohry a jej doladenie  trvá aj pár mesiacov, 

Ladenie

Každý zvonec sa ručne dolaďuje, zaklepávaním na spodnej časti zvonca, takzvaná hlásnička, čím sa docieli požadovaný tón. Potom sa zvonce ladia do stupnice, ktoré sa líšia počtom tónov. Základná stupnica má 8 tónov. 

Zvonkohra 8 tónov

Cena 200€

Základná zvonkohra obsahuje tóny od najväčšieho zvonca : C D E F G A H C.

Cena  za zvonce s remienkami bez stojana 

Zvonkohra 11 tónov 

Cena 300€ 

Najbežnejšia zvonkohra , ktorá obsahuje  tóny od najväčšieho zvonca : A H C D E F Fis G A H C .

Cena  za zvonce s remienkami bez stojana

Zvonkohra 14 tónov 

Cena 380€  

Veľká zvonkohra s tónami  od najväčšieho zvonca : G A H C D E F Fis G A H C D E .

Cena  za zvonce s remienkami bez stojana 


Zvonkohra 22 tónov

cena 700€

Veľká zvonkohra , ktorá obsahuje tóny od najväčšieho zvonca : 

Horný rad-celé tóny : F G A H C D E F G A H C D

Dolný rad pol-tóny: Fis Gis Ais Cis Dis Fis Gis Ais Cis

Cena za zvonce s remienkami bez stojana